คาถา
ดูดวง ยอดฮิต

คาถามหาจักรพรรดิ สวดแผ่เมตตาทุกวัน ปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร

คนไทยจำนวนมากนิยมสวดคาถามหาจักรพรรดิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าเป็นบทสวดที่อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาออกไปให้ไพศาล สามารถช่วยปรับชะตาชีวิตผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ อีกทั้งยังช่วยปรับภพภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย

เปิดประวัติที่มา “คาถามหาจักรพรรดิ” สวดได้ทุกวัน เพิ่มบุญบารมี

คาถามหาจักรพรรดิ หรือคาถาพระมหาจักรพรรดิ เป็นคาถาที่หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระเกจิอาจารย์แห่งวัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รจนาขึ้นเพื่อสวดรวบรวมบุญและบารมี สำหรับอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาให้แก่ 3 ภพภูมิ ได้แก่ โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก คาถาบทนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทสวดชมพูปติสูตร ซึ่งเป็นการสรรเสริญเรื่องราวเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เพื่อกำราบทิฐิของพญาชมพูบดี เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางทรงเครื่องกษัตริย์นั่นเอง

คาถา1

คาถามหาจักรพรรดิ สวดวันละกี่จบ และควรสวดเวลาไหน?

พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร หรือ “หลวงตาม้า” วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เอกของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) เป็นผู้สืบสานในการเผยแพร่และนำสวดคาถามหาจักรพรรดิแก่ผู้ศรัทธาเป็นประจำ โดยเชื่อว่าหากสวดรวมกันจะยิ่งอุทิศส่วนกุศลได้ไพศาล โดยจะสวดเวลาเช้า เที่ยง เย็น และค่ำ ซึ่งเวลาค่ำเป็นเวลาที่ทั้ง 3 ภพจะเชื่อมโยงถึงกัน การสวดในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเชื่อว่าจะแผ่กุศลได้มาก

บทสวดมหาจักรพรรดิ สามารถสวดได้ทุกเวลา หลายคนนิยมสวดก่อนนอนเป็นประจำ ขณะเดียวกันก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่นิยมสวดคาถามหาจักรพรรดิ 9 จบ หรือ 108 จบ โดยเชื่อว่าจะเป็นการฝึกเจริญสติ ทำให้มีสมาธิ และเสริมสิริมงคลให้ชีวิต แต่ทั้งนี้จำนวนการสวดก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและจิตใจที่แน่วแน่

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ก่อนเริ่มสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ ให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิ บูชาพระ ตั้งนะโม 3 จบ บางคนจะสวดคาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด และคาถาหลวงปู่ดู่ควบคู่ไปด้วย ดังนี้

– บูชาพระ
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

– นะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

– ไตรสรณคมน์ และสมาทานศีล 5
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

– บทสวดบูชาหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

– บทสวดบูชาหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

– คาถามหาจักรพรรดิ
(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)
นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

– บทสวดเชิญพระเข้าตัว (แผ่กุศลปรับภพภูมิ)
สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

– คำอธิษฐานจิต (แผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร)
พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ

คาถา2

คำแปลของคาถามหาจักรพรรดิ

คาถามหาจักรพรรดิ มีความหมายในการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์, ศีล สมาธิ ปัญญา, สมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ, พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, พระศรีอริยเมตไตรย, การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย, พระสีวลีเถระเจ้า รวมถึงการกล่าวนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนา

อานิสงส์ของการสวดคาถามหาจักรพรรดิ 

ผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญา จิตใจสงบ หน้าตาผ่องใส นอนหลับไม่ฝันร้าย ช่วยลดเคราะห์กรรมอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ชีวิตสงบสุข ประสบความสำเร็จ ทำสิ่งใดก็ราบรื่น อันเป็นผลอานิสงส์จากการแผ่บุญและอุทิศกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้ง 3 ภพภูมิด้วยจิตเมตตา