รีบเช็ก! ศบค.
ข่าวประจำสัปดาห์ ข่าวสด ข่าวเร็วๆนี้ ข่าวใหม่มาแรง

รีบเช็ก! ศบค. ออกมาตรการคุมโควิดโซนสีแดง-ส้ม ปิดโรงเรียน จำกัดเวลาเปิดห้าง-ร้านสะดวกซื้อ

ดูให้ชัดๆ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ มีอะไรบ้าง

วันนี้ (16 เม.ย.) เมื่อเวลา 16.00 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 5/2564 ว่า เพื่อไม่ให้มีการเดินทาง ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ ในที่ประชุมจึงมีมาตรการต่างๆ โดยจะทดลองใช้ 2 สัปดาห์ และจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 (หลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564) ดังนี้

  • ประยุทธ์-ทวีศิลป์ แถลงยืนยัน “ไม่มีเคอร์ฟิว-ไร้ล็อกดาวน์” แต่คุมเข้มโควิดใน 18 จังหวัด

1. การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

1.1 ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสภาบันการศึกษาทุกประเภท (ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน)

1.2 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีรวมกันมากกว่า 50 คน

2. การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร ให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบ โดยให้ปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือกิจการที่คล้ายกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

3. กำหนดพื้นที่สถานการณ์ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด

รีบเช็ก! ศบค.1

4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ประกอบด้วย

4.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุด

4.1.1 การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. แต่หากซื้อกลับบ้านสามารถจำหน่ายได้ถึง 23.00 น.

4.1.2 งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเด็ดขาด

4.1.3 ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า เปิดได้ตามเวลาปกติและปิดให้บริการในเวลา 21.00 น. โดยงดเว้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการสวนสนุก ตู้เกม เครื่องเล่น

4.1.4 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. โดยให้เริ่มเปิดในเวลา 04.00 น.

4.1.5 สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดได้ถึง 21.00 น. สามารถจัดกิจกรรมแข่งกีฬาได้แต่ต้องจำกัดผู้เข้าชม

4.2 พื้นที่ควบคุม

4.2.1 การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดร้านและบริโภคในร้านได้ถึงไม่เกินเวลา 23.00 น.

4.2.2 การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

4.2.3 ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า เปิดได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

5. การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง

6. ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน

7. ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการสลับวันทำงาน

8. เร่งจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกัก กักกันตัวผู้ติดเชื้อ โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม สถานที่ของเอกชน หรือสถานที่อื่นใดที่มีความเหมาะสม

9. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือสั่งให้งดทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้