ศบค.มีมติ
ข่าวสด ข่าวใหม่มาแรง

ศบค.มีมติ ไม่อนุญาตสาดน้ำสงกรานต์-ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน

เมื่อวันนี้ (19 มี.ค. 64) เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โฆษก ศบค.) กล่าวในระหว่างแถลงสถานการณ์ประจำวันว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติ ไม่อนุญาตให้เล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ เน้นให้ทำประเพณีสงกรานต์ เช่น ทำบุญ ตักบาตร รดน้ำดำหัวไหว้ญาติผู้ใหญ่

วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 2564

 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (วันสงกรานต์) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)
 • วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)

ทั้งนี้ แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ที่สามารถทำได้ มีดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่สามารถจัดได้

 1. การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
 2. การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
 3. การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

ข้อห่วงใย : ในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือแนวทางดำเนินการดังนี้

 • ขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
 • ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี
 • หลีกเลี่ยงกาจัดกิจกรรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ

กิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้

 • งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 
 • งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ
 • งดการจัดคอนเสิร์ต
 • และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟ

กิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ศบค.มีมติ1

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564